"thoughtfully designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapobiegliwie zaprojektować
  1. design czasownik + thoughtfully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Even the remote control is thoughtfully designed, featuring buttons of different sizes and shapes to help your thumb find its way in the dark.

powered by  eTutor logo