"consciously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadomie zaprojektować
  1. design czasownik + consciously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This station was consciously designed to match the pretensions of a baroque imperial capital.

powered by  eTutor logo