"scientifically designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowo zaprojektowany
  1. design czasownik + scientifically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it has not been tested for effectiveness in scientifically designed studies.

powered by  eTutor logo