"efficiently designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efektywnie zaprojektować
  1. design czasownik + efficiently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a reliable and comforting system, efficiently designed to relieve the anxieties of the less experienced riders among us.

powered by  eTutor logo