"run efficiently" — Słownik kolokacji angielskich

run efficiently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij efektywnie
  1. run czasownik + efficiently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The insurance companies, he said, if they are run efficiently, should be able to make a profit even after taking over the association's business.