"designed earlier" — Słownik kolokacji angielskich

designed earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany wcześniej
  1. design czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The specific features of the boat depicted on the rock from the 16 D-5 site must have been designed earlier in the Nubian Mesolithic.

powered by  eTutor logo