"traditionally designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie zaprojektować
  1. design czasownik + traditionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The latest rumors have a traditionally designed oil-fired plant.

powered by  eTutor logo