"purposefully designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): celowo zaprojektować
  1. design czasownik + purposefully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The organizers encourage teamwork, and many obstacles are purposefully designed so as to be very difficult to complete alone.

powered by  eTutor logo