"newly designed" — Słownik kolokacji angielskich

newly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo zaprojektować
  1. design czasownik + newly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    So the newly designed note was expected to make a splash here.