"nicely designed" — Słownik kolokacji angielskich

nicely designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miło zaprojektować
  1. design czasownik + nicely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Is it possible that any animated adaptation, no matter how nicely designed, must pale in comparison?

powered by  eTutor logo