"classically designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasycznie zaprojektowany
  1. design czasownik + classically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Ohio plazas are classically designed in red brick with white trim and copper domes.

powered by  eTutor logo