"designed accordingly" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany stosownie
  1. design czasownik + accordingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The new complex was accordingly designed to house only one legislative body.

powered by  eTutor logo