"locally designed" — Słownik kolokacji angielskich

locally designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w okolicy zaprojektować
  1. design czasownik + locally przysłówek
    Luźna kolokacja

    It was the first locally designed aircraft to be built in large numbers for the Japanese Navy.

powered by  eTutor logo