"design outfits" — Słownik kolokacji angielskich

design outfits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stroje projektowe
  1. design czasownik + outfit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    St. Gillian's specialty is still designing multipart outfits for the woman who likes the look of sportswear but may not always want to put the pieces together herself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo