"exquisitely designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienagannie zaprojektować
  1. design czasownik + exquisitely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They include rich museums, splendid royal tombs, and two of the world's most exquisitely designed mosques.

powered by  eTutor logo