"later design" — Słownik kolokacji angielskich

later design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później projekt
 1. design czasownik + later przysłówek
  Silna kolokacja

  He designed another two years later, which involved flying a kite.

 2. later przymiotnik + design rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They were a later design, developed after the end of the open range.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo