"supposedly designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponoć zaprojektować
  1. design czasownik + supposedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Japanese garden, supposedly designed by the great landscape artist Sōami.

powered by  eTutor logo