"ingeniously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysłowo zaprojektowany
  1. design czasownik + ingeniously przysłówek
    Luźna kolokacja

    There were ashtrays, ingeniously designed to look like ashtrays and nothing else.

powered by  eTutor logo