Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
3. hold authority = trzymaj w ramionach władzę hold authority
9. exceed one's authority = przekraczać swoje kompetencje, przekraczać granice swojej władzy exceed one's authority
  • But how could people - if they did - so exceed their authority?
  • You exceeded your authority, and I begin to understand why.
  • "Where things get difficult is when the agent exceeds its authority."
  • The court said the commission exceeded its authority when it approved the rules in 2003.
  • If a shareholder vote is required, he said, then the board has exceeded its authority.
  • A district court found in 1987 that the Corps had exceeded its authority.
  • You've exceeded your authority, and I'm ordering you to let this boy be.
  • I think you were protecting a friend, and you've way exceeded your authority to do it.
  • "It was the work of overzealous security people who exceeded their authority."
  • I exceeded my authority by running a day past the maximum the technicians gave me.
10. submit to one's authority = przedstawiać czyjś władza submit to one's authority
14. allow authorities = pozwól władzom allow authorities
16. lose one's authority = przegrywać czyjś władza lose one's authority
17. extend one's authority = poszerzać czyjś władza extend one's authority
18. assume authority = uznaj władza assume authority
21. claim authority = władza twierdzenia claim authority
23. speak with authority = wypowiadaj się autorytatywnie speak with authority
24. get authority = mieć władza get authority
34. possess authority = miej władzę possess authority
35. seek authority = poszukuj władzy seek authority
37. expand one's authority = rozwijać czyjś władza expand one's authority
38. acknowledge one's authority = przyznawać się czyjś władza acknowledge one's authority
39. gain authority = władza przyrostu gain authority
41. carry authority = wiązać się z większą władzą carry authority
42. consider an authority = weź pod uwagę władzę consider an authority
46. take authority = zabierz władzę take authority
47. strengthen one's authority = wzmacniać czyjś władza strengthen one's authority
48. need authority = władza potrzeby need authority
49. receive authority = otrzymaj władzę receive authority
50. assist authorities = pomóż władzom assist authorities
51. respect authority = władza szacunku respect authority
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.