"assert authority" — Słownik kolokacji angielskich

assert authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: assert one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamanifestuj władzę
  1. assert czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it seemed important to assert his authority, and he didn't know what else to do.

powered by  eTutor logo