"work with authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca z władzami
  1. work czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But a spokesman said that they were working with postal authorities to upgrade service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo