"make to the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób do władz
  1. make czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I made my report to the authorities at Paris, and a week after he was carried off."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo