"create an authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz władzę
  1. create czasownik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, certain circumstances may lead us to consider whether we need to create a special authority, and this is the case here.

powered by  eTutor logo