"assist authorities" — Słownik kolokacji angielskich

assist authorities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż władzom
  1. assist czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In order to assist local authorities to carry out major redevelopment, the Act provided for extensive government grants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo