"lose one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś władza
  1. lose czasownik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    At least he had not lost authority over his men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo