"establish one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakładać czyjś władza
  1. establish czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally, how can we establish our authority over this department?

powered by  eTutor logo