"transfer to authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer do władz
  1. transfer czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It became a technical college in 1979, and its management was transferred from provincial to national authorities in 1983.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo