"use one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś władza
  1. use czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not that she used her authority in the same way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo