"exert authority" — Słownik kolokacji angielskich

exert authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: exert one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj władzę
  1. exert czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is the only chance we'll have to exert our authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo