PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seek authority" — Słownik kolokacji angielskich

seek authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukuj władzy
  1. seek czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In other words, the Pentagon plans to seek authority for about 30,000, but may not need all of them to report to duty.

powered by  eTutor logo