"seek authority" — Słownik kolokacji angielskich

seek authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukuj władzy
  1. seek czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In other words, the Pentagon plans to seek authority for about 30,000, but may not need all of them to report to duty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo