"notify the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiadom władze
  1. notify czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the morning, she could make a few phone calls - notify the authorities.

powered by  eTutor logo