"inform the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informuj władze
  1. inform czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Perhaps it would be better if we moved on and informed the authorities!"

powered by  eTutor logo