"expand one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwijać czyjś władza
  1. expand czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I would bet no money on the proposition that they will not try to expand their authority again," she said.

powered by  eTutor logo