"recognize one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: recognize the authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoznawać czyjś władza
  1. recognize czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All Muslim groups in the country currently recognize its authority.

powered by  eTutor logo