"recognize the authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoznaj władzę
  1. recognize czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All Muslim groups in the country currently recognize its authority.

powered by  eTutor logo