"retain authority" — Słownik kolokacji angielskich

retain authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj władzę
  1. retain czasownik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    The board will retain its authority over the district's budget and a number of policy matters.

    Podobne kolokacje:

podobne do "retain authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "retain authority" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo