"establish authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: establish one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ugruntuj władzę
  1. establish czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Finally, how can we establish our authority over this department?

powered by  eTutor logo