"use authority" — Słownik kolokacji angielskich

use authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: use one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza wykorzystania
  1. use czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not that she used her authority in the same way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo