"maintain one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: maintain authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymywać czyjś władza
  1. maintain czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The question of how to maintain authority over children while still allowing them room to grow is central to the novel.

powered by  eTutor logo