BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"consider an authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź pod uwagę władzę
  1. consider czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is also considered an authority on the Pakistan independence movement.

powered by  eTutor logo