"notify authorities" — Słownik kolokacji angielskich

notify authorities kolokacja
Popularniejsza odmiana: notify the authorities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiadom władze
  1. notify czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the morning, she could make a few phone calls - notify the authorities.

powered by  eTutor logo