"call the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwołaj władze
  1. call czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Investigators said the two might have simply left and had not called the authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo