"assume authority" — Słownik kolokacji angielskich

assume authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uznaj władza
  1. assume czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Trying to assume authority on a case he knew nothing about.

powered by  eTutor logo