"speak with authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypowiadaj się autorytatywnie
  1. speak czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I heard my name spoken with authority by a familiar voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo