"question authority" — Słownik kolokacji angielskich

question authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: question one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza pytania
  1. question czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Think hard before you question my authority on the road.

powered by  eTutor logo