"tell the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz władze
  1. tell czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The girl's parents told the authorities that the boy had called their home 200 times over several months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo