ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
(4) slot, interval, lag, cycle
Kolokacji: 4
(5) capsule, zone, Zone
Kolokacji: 3
(7) warp, paradox, distortion
Kolokacji: 3
(10) traveler, traveller, Herald
Kolokacji: 4
(15) trial, evolution, Attack
Kolokacji: 4
(21) pressure, crunch
Kolokacji: 2
1. Times Book = Czasy Książka Times Book
  • Six of his other books have made the Times list in the years since.
  • In 2006, he was named to the Time 100 list.
  • I'm looking at the all time lists for men and women in the 400m.
  • The greatest films of all time list is finally out.
  • This total places him seventh on the all time list.
  • She ranks 11th on the school's all time scoring list.
  • She ranks second on the school's all time scoring list with 2,126 career points.
  • This placed him ninth on the distance all time list.
  • He was on the Time 100 list in 2007.
  • It has been included in several "greatest games of all time" lists.
3. time t = t czasu time t
4. time schedule = harmonogram realizacji inwestycji time schedule
5. time record = czas zapis time record
6. time card = karta kontrolna pracownika time card
7. Sunday Times Rich List = Sunday Times Bogata Lista Sunday Times Rich List
8. New York Times book = New York Times książka New York Times book
9. New York Times list = New York Times lista New York Times list
10. Times best-seller list = Czasy lista bestselera Times best-seller list
11. Financial Times index = Financial Times indeks Financial Times index
(23) bestseller, bestsellers
Kolokacji: 2
(30) Mirror, painting
Kolokacji: 2
(31) lapse, out, fly
Kolokacji: 3
(32) dilation, dependence
Kolokacji: 2
(35) poll
Kolokacji: 2
(36) table, year
Kolokacji: 2
(38) signal, identifier
Kolokacji: 2
(39) penalty, bonus, deposit
Kolokacji: 3
(41) saving, saver, expenditure
Kolokacji: 3
(42) stream, vortex
Kolokacji: 2
(44) obituary
Kolokacji: 2
(45) thinking, basis
Kolokacji: 2
(46) hunting, Labor, fishing
Kolokacji: 3
(47) buyer, best-seller
Kolokacji: 2
(48) Bandit, waster, offender
Kolokacji: 3
(49) resident, Roman
Kolokacji: 2
(50) Crook, co., staff
Kolokacji: 3
(51) keeper, woman
Kolokacji: 2
(52) drinking, breathing
Kolokacji: 2
(53) interview
Kolokacji: 2
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.