"lonely time" — Słownik kolokacji angielskich

lonely time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotny czas
  1. lonely przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "That was a completely lonely time," she recalled the other day.

    Podobne kolokacje: