"time gaining" — Słownik kolokacji angielskich

time gaining kolokacja
Popularniejsza odmiana: time gains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zyskiwanie czasu
  1. time rzeczownik + gain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everything was exactly the same the day after, most times not a yard lost or gained.

    Podobne kolokacje: