"time gains" — Słownik kolokacji angielskich

time gains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrosty czasu
  1. time rzeczownik + gain czasownik
    Luźna kolokacja

    Everything was exactly the same the day after, most times not a yard lost or gained.

    Podobne kolokacje: